Ułatwienia dostępu — IntoKildare

Priorytet strategiczny 4: Wzmocnienie łączności i dostępności miejsc docelowych

Działanie 15: Zachęcaj do przyjęcia zasad projektowania uniwersalnego

Przyjęcie zasad projektowania uniwersalnego (tj. udostępnienie wszystkim atrakcji turystycznych, bazy noclegowej i usług) umożliwi szerszemu gronu ludzi czerpanie przyjemności z turystyki w Kildare. Dotyczy to młodych, starych i tych o różnych zdolnościach. Nowe i istniejące firmy turystyczne będą zachęcane do przyjęcia zasad projektowania uniwersalnego i projektowania przyjaznego dla osób starszych w rozwoju i działalności ich przedsiębiorstw.

 

Into Kildare będzie współpracować z Hrabstwem Kildare Access Network i Radą Hrabstwa Kildare, aby zachęcić firmy turystyczne do przyjęcia zasad projektowania uniwersalnego.